Democratische Republiek Congo

We ondersteunen 4 projecten in de DRC. Oser la Vie zorgt voor de zogenaamde "tovenaars" kinderen van Kinshasa. Het Khiengé Solidarity-project in de provincie Congo-Centraal heeft een basisschool en de bouw van een gezondheidscentrum ondersteund. Het Juka Utante-project helpt weeskinderen via pleeggezinnen en biedt vrouwen die uitgesloten zijn van de samenleving een beroepsopleiding aan. Ten slotte is het Support-We-project een agro-pastoraal project waarvan de begunstigden voornamelijk jonge, zeer precaire moeders zijn.

Toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor 600 kinderen
Ondersteund door onze vereniging sinds 2011

Oser la vie

Deze organisatie zorgt voor de zogenaamde ‘heksenkinderen’ van Kinshasa. We steunen ze al 7 jaar. Ze zorgen voor ongeveer vijftig kinderen. Hun prioriteiten: scholing, het voorkomen van uitsluiting van kinderen, het behoud van de kinderen in gezinnen na de re-integratie en, ten slotte, de jaarlijkse bewustmaking van de lokale bevolking voor de kwaadwillige beschuldigingen van hekserij aan het adres van kinderen, die gepaard gaan met mishandeling. Het programma maakt het de kinderen mogelijk om hun leven weer in handen te nemen en geleidelijk aan hun zelfvertrouwen te herwinnen.

Het tehuis ‘Mama Emmanuelle’ is inmiddels ook voltooid. Het biedt onderdak aan broers die niet opgevangen willen worden in verschillende gastgezinnen. In 2019 zal zowel de doeltreffendheid van dit tehuis, als de mogelijkheid om een tweede versie te voorzien voor de opvang van meisjes, geanalyseerd worden.

Solidarité Khiengé

Het doel van deze vzw is de ondersteuning van de basisschool en de kliniek in Khienge. Dit dorp in de provincie Kongo Central (voormalig Neder-Congo) in de DRC ligt op het grondgebied van Tshela. De vereniging versterkt de bevoorrechte relatie met alle actoren op het terrein: dorpelingen, lokale autoriteiten en instellingen, om de inspanningen in de loop der tijd te verduurzamen. Dankzij hun toedoen werd een verwoeste school volledig heropgebouwd door de dorpelingen. Het slagen van dit project hangt af van de daadwerkelijke betrokkenheid van de lokale bevolking, met een duwtje in de rug van België voor de financiering.

De werken aan de school zijn bijna afgerond, er resteren nog een paar kleine aanpassingen. Voor het gezondheidscentrum wordt gewerkt aan de samenwerking met een ziekenhuis, dat het beheer van het lokale centrum voor zijn rekening zou nemen.

Juka Utante

Deze vereniging is gevestigd in Mbuji-Mayi (Oost-Kasaï). Er worden projecten ontwikkeld voor weeskinderen (toegang tot onderwijs en gezondheidszorg), vrouwen en jonge moeders die uitgesloten zijn van de samenleving door hen een beroep te laten uitoefenen zoals naaien of bakken. Ze werd opgericht in 2011.

Al meer dan 100 meisjes en vrouwen hebben hun opleiding tot naaister volbracht en hebben een starterskit (naaimachine, draad en stof) gekregen waarmee ze zelfstandig kunnen worden.

De sociale bakkerijen, die vrouwen uit verschillende delen van de stad samenbrengen, blijven hun rol spelen in de socio-professionele re-integratie.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik heb een getuigenis. Mijn naam is TINA, ik ben een naaister. Ik ben 15 jaar oud, ik ben gestopt met mijn studies in het 3e middelbaar. Ik deel graag mijn levenservaring met je. Ik werkte in de diamantmijn. Maar in de mijn misbruiken we onze waardigheid, al was het maar om geld te hebben en iets te eten met het gezin. Op een dag had ik de leden van de O.N.G JUKA UTANTE ontmoet, ze hadden mijn naam aangenomen, en ik kon beginnen met het leren naaien in hun structuur van BENA-CISUAKA. We leerden goed naaien en we kregen naaimachines en andere dingen, ik en de andere meisjes in mijn dorp. Momenteel naai ik, ik ben onafhankelijk en, dankzij mijn werk kan ik voor mezelf, voor mijn gezin en mijn eigen behoeften zorgen. Dit is waarom ik getuig dat Juka Utante me echt heeft geholpen, om goed voor mij te handelen, ik moet niet meer in de diamantmijn gaan. Ik heb al een baan, dankzij JUKA UTANTE Bedankt

Tina

Soutenons-nous

Dit project wordt sinds 2017 gesteund. Het doel is de ontwikkeling van een landbouw- en veeteeltproject in de buitenwijken van Kinshasa.

Omdat landbouwkundige opleidingen duur zijn, worden ze vandaag al na 2 opleidingscycli gestaakt. De mensen die opgeleid zijn blijven echter op het land werken en hebben een coöperatie opgericht om de opbrengst van hun arbeid te verkopen.

Het project voor een varkensstal verloopt goed en de bouw van de infrastructuur is voltooid. De eerste resultaten zijn sinds 2019 zichtbaar.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws
Ik schrijf me in
Jaarverslag 2020

Dankzij gemotiveerde veldteams, dankzij uw steun en met de hulp van onze begunstigden, zijn de levens van duizenden vrouwen en kinderen in nood veranderd!

Blader door het jaarverslag